• LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

Hotline: – 0941.489.971 (Mr Luân)

– 0908.380.301 (Ms Thủy)

– 0932.066.588 (Mr Long)

Email liên hệ: phukhangsolutions@gmail.com

Bộ phận chăm sóc khách hàng: 0908.380.301 (Mr Long)

Email liên hệ: phukhangsolutions@gmail.com

 

Bộ phận hành chính nhân sự: 0908.380.301 (Ms. Thủy)

Email liên hệ: phukhangsolutions@gmail.com

0941489971
0941489971